Ègbòrò Development Projects

Ìnlééo Omo Oníjèbú Ègbòrò This is another selfless effort by sons and daughters of ÌJÈBÚ-JÈSÀ as their contributions towards the development of our community. Welcome to the Information highway.  Hin pele o o o gbogbo egboro, omo awure fase banu. Oni a san a o. A ma ri idaamu. Wahala o kere o tobi maa je […]